Skip to content

Financiële sector

GlobaLexicon's professionele benadering tot financiële vertalingen en de daaraan gerelateerde taaldiensten is het rechtstreekse gevolg van de uitgebreide ervaring die doorheen de jaren werd opgebouwd door te werken voor verschillende klanten, van investeringsbanken tot vermogensbeheerders.

Een breed aanbod dat doorheen de jaren is gegroeid

Ons werk in de financiële sector dekt een breed scala aan sectoren, zoals financiële retailproducten en diensten, kredietrisico, investeringsbanken, vermogensbeheer, verzekeringen en risicokapitaal. Onze klanten vertrouwen op ons voor veel verschillende materialen, waaronder verslagen van ratingbureaus, due diligence, onderzoek naar vastrentende inkomens en aandelen en jaarverslagen. Door de hoge kwaliteit van onze eindproducten is de vraag naar onze financiële vertalingen en taaldiensten jaar na jaar gegroeid.

Onze taalkundigen zijn gekwalificeerde en gespecialiseerde moedertaalsprekers die deze sectoren op hun duimpje kennen en op de hoogte zijn van de meest recente terminologie. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat uw project succesvol is door de juiste vragen te stellen en het proces aan uw specifieke noden aan te passen.  

Gespecialiseerde financiële vertalingen

Doordat we dagelijks financiële vertalingen maken en gerelateerde diensten verlenen, vertalen we ook een groot scala aan documenten. Door uitstekende resultaten af te leveren aan onze bestaande financiële klanten, worden we regelmatig gevraagd om het volgende te vertalen:

 • Investeringsverslagen en richtlijnen
 • Jaarverslagen, auditverslagen en balansen
 • Fondsenlijsten en productlijsten
 • Jaarrekeningen en resultatenrekeningen
 • Operating Memoranda
 • Raamovereenkomsten en beleggersovereenkomsten
 • Onderzoeksverslagen voor obligaties en aandelen
 • Fondsenprofielen
 • Algemene en specifieke fondsenreglementering
 • Vragenlijsten over financiële producten en verzekeringsdiensten
 • Onderzoeken naar en contracten over risicokapitaal
 • Persberichten, nieuwsbrieven van investeerders, algemene voorwaarden

" Als eender welk document voor de investeringssector moet worden vertaald, vertrouwen we op de expertise en professionaliteit van GlobaLexicon. Ze zijn een geweldige partner om mee samen te werken! "

Manager, Client ServicesBMO Global Asset Management

Uitgebreide ervaring

Wij hebben een grondige kennis van financiële vertalingen en taaldiensten. Hier zijn een aantal voorbeelden van recente projecten die we hebben uitgevoerd voor onze klanten:

 • Vertaling van een Capital Call Facility-document voor 16 markten
 • Gecertificeerde vertaling van investeringsnota’s naar talen die van rechts-naar-links schrijven
 • Meertalige lokalisatie van een financieel handboek, inclusief DTP en integratie van grafieken en tabellen
 • Proeflezen & editing van het beleid en de procedures om belangenconflicten aan te pakken en beheren
 • Swap Risk Rating-documenten vertalen naar en proeflezen in de belangrijkste Aziatische talen
 • Simultaan tolken van roadshows van beleggers
 • Vertaling met een heel strakke deadline van de algemene overeenkomst voor het uitbesteden van fondsen
 • Vertaling van een Due Diligence-pakket voor een groot internationaal investeerdersplatform

Wilt u uw noden op vlak van financiële vertalingen met ons bespreken?

Neem vandaag nog contact op met het team om uw specifieke noden te bespreken.