Skip to content

Vertalingen en transcriptie van veldonderzoek

2CV - Vertaling van veldonderzoek uit zeldzame talen voor een ngo als eindklant

Situatie

2CV Research is een geïntegreerd marktonderzoeksbureau voor consumenten dat een volledig dienstenpakket aanbiedt en een lijst van vooraanstaande klanten in Londen, San Francisco en Singapore heeft. Hun klant is een internationale niet-gouvernementele organisatie die jonge gemeenschappen in de armste landen helpt om hun leven te verbeteren door hen kansen te bieden op vlak van scholing, gezondheid, veiligheid en economie.

Als deel van een internationaal project dat in de prijzen viel moest 2CV een vertaling hebben van de resultaten van hun veldwerk uit zeldzame Afrikaanse en Aziatische talen naar het Engels. De respondenten kregen de kans om de vragenlijst in te vullen op lokale tools, van houten planken tot verscheurde stukken papier waarop ze hun antwoorden met de hand noteerden of aan de hand van geïmproviseerde tekeningen. Er werden ook korte interviews opgenomen met traditionele geluidsapparatuur.

Uitdaging

Bij dit project kwamen verschillende uitdagingen kijken zoals bestandsindelingen, zeldzame talen en een strak tijdsschema. Gezien de jonge leeftijd van de respondenten en hun lage geletterdheid bevatte het materiaal veel grammaticale fouten alsook een mengeling van lokale dialecten. Het project werd onderveeld in 3 fasen, namelijk de vertaling en het proeflezen van de uitspraken op de houten planken en flipcharts, de transcriptie van audio-interviews en de voice-over van de Engelse transcripties met behulp van stemtalenten (in het Engels maar met een duidelijk buitenlands accent). 2CV had nood aan een echte wereldwijde leverancier van taaldiensten met directe ervaring in marktonderzoek die kon werken met deze ongewone indelingen en zeldzame talen. Ze kozen voor GlobaLexicon.

Het resultaat

Door gebruik te maken van hun directe ervaring in marktonderzoek kon een toegewijd team van projectmanagers opgericht worden in de kantoren van GlobaLexicon waardoor de gevraagde deadlines gehaald werden en werd voldaan aan de hoge kwaliteit.

Er was een goede wisselwerking met het vendor management en er werd veel energie gestoken in het selecteren en doorlichten van vaardige taalkundigen in het Amhaars, Hausa, Swahili, Urdu, Ilonggo en Filippijns nog voor het project van start ging. Doorheen de verschillende fasen voerden moedertaalsprekers en interne kwaliteitsteams de proeflezing uit, zich steeds houdend aan het strenge ISO-gecertificeerde proces dat GlobaLexicon hanteert om zo te kunnen verzekeren dat de vertaling en transcriptie van alle uitspraken, vooral de handgeschreven uitspraken, correct was. Stemtalenten binnen dezelfde leeftijdscategorie die de uitspraken in het Engels maar met een lokaal accent konden lezen en zo de boodschap konden reproduceren op even boeiende en natuurlijke wijze als de originele bron werden geselecteerd en begeleid.

Het project werd met succes voltooid en afgeleverd binnen het vooropgestelde budget en tijdsschema met dank aan de inspanningen en productieve samenwerking die de interne teams van GlobaLexicon en het netwerk van taalkundigen gespecialiseerd in marktonderzoek hebben geleverd.

" GlobaLexicon is nu al enkele jaren de vertaalpartner van onze keuze. Dit project was in het bijzonder uitdagend omwille van de zeldzame talencombinaties en het gebruik van minder conventionele methodes om gegevens te verzamelen. Maar zoals altijd konden we erop rekenen dat GlobaLexicon het project uitgevoerd kreeg. "

SENIOR PROJECT MANAGER2CV