Skip to content

Vertaling van een professioneel medisch protocol

CERC - Vertaling van een synopsis van een protocol en de volledige protocols.

Situatie

Het Cardiovascular European Research Centre (CERC) is een Frans onderzoeksinstituut dat innovatieve technieken, concepten en behandelingen ontwikkelt. Hun medische adviesraad biedt begeleiding en professionele ondersteuning aan een groot aantal klinische onderzoeken voor de beoordeling van interventionele coronaire en perifere revascularisatie, de behandeling van structurele hartaandoeningen en hartklepaandoeningen en bijkomende farmacologie. Onder de vele projecten die bij GlobaLexicon werden ondergebracht, bevond zich ook een klinisch onderzoek waarvoor gecertificeerde vertalingen nodig waren van een synopsis van een protocol alsook van het volledige protocol zelf.

Uitdaging

De klinische onderzoeken van CERC vereisen de vertaling van een reeks erg gespecialiseerde documenten met uiterst specifieke medische en technische terminologie. Daarbovenop hebben medische protocols vaak een erg groot aantal woorden. De uitdaging voor GlobaLexicon bestond erin dat ze correcte en consistente vertalingen moest maken van twee uiterst gespecialiseerde documenten in vijf talen en binnen een strak tijdsschema.

Het resultaat

GlobaLexicon stelde voor dit project een team van vertalers en proeflezers samen die relevante medische vertaalervaring hadden. Overeenkomstig onze ISO-gecertificeerde projecten stelden we ook een apart team van interne taalkundigen samen om de laatste controles op de vertalingen uit te voeren. Een lijst met vragen werd met alle taalkundigen gedeeld zodat de consistentie tussen alle talen kon worden gegarandeerd. Dankzij de open communicatie met de klant, efficiënte taalprocessen en een focus op kwaliteit konden we sneller dan gevraagd leveren en een lijst bieden met leveringsopmerkingen waarin de belangrijkste keuzes die werden gemaakt, werden uitgelicht.

" Wij werken nu al meer dan 3 jaar samen met GlobaLexicon en zijn zeer tevreden over hun werk. De projectmanagers reageren altijd snel, voegen waarde toe aan ons werk en de kwaliteit van hun vertalingen is uitstekend. "

Clinical Operations ManagerCardiovascular European Research Centre (CERC)