Skip to content

Modereren van een meertalig communitypanel in verschillende markten

Verve – Modereren van een meertalig communitypanel in verschillende markten.

Situatie

Verve is de specialist voor het organiseren van meertalige communitypanels voor onderzoek en heeft kantoren in Londen en Chicago. Verve werkt samen met GlobaLexicon, hun belangrijkste leverancier van vertalingen, voor de vertaling van consumentenonderzoeken, waaronder enquêtes, uitnodigingen en screeners, alsook de vertaling van hun software. Hun samenwerking blijft steeds evolueren en Verve sprak GlobaLexicon aan voor het modereren van een internationaal online communitypanel waar verschillende markten bij waren betrokken.

Uitdaging

Zoals altijd was GlobaLexicon blij om te kunnen helpen, maar was het zich ook bewust van de uitdagingen die komen kijken bij het modereren van een online community. Er moet een tijdig en relevant antwoord komen op de reacties, content moet vanuit het niets worden opgesteld en de reacties moeten consistent zijn voor alle markten. Er moet ook op een vriendelijke en aanmoedigende manier doorgevraagd worden zodat de respondenten antwoorden en reacties kunnen geven die veel inzicht bevatten en alles moet op efficiënte wijze binnen het tijdsschema van de klant gebeuren.

GlobaLexicon stelde zelf een team van vertrouwde moedertaalsprekers samen en er vond een gestructureerde startvergadering plaats voor de moderatie begon. Een van de communitypanels werd gebruikt om typische reacties te identificeren waar verder op doorgevraagd moest worden. Verve gaf voorbeelden van standaardreacties voor wanneer doorvragen nodig was en de moderators vertaalden die naar hun eigen moedertaal zodat de consistentie tussen de 5 markten werd behouden. Deze standaardantwoorden werden uiteraard aangepast op basis van de context.

Het kan moeilijk zijn om in te schatten hoe actief een panel zal zijn en op hoeveel reacties bijkomende vragen gesteld moeten worden. Er werd een vaste periode voor initiële moderatie overeengekomen met Verve. Na die initiële periode werd opnieuw beoordeeld of er nog verdere moderatie nodig was.

Het resultaat

Het team van GlobaLexicon kon de online panels voor elke markt modereren en opvolging bieden op de antwoorden. Zo bleven de gesprekken actief en gaven de deelnemers uiterst waardevolle reacties. Dit was het eerste meertalige moderatieproject dat GlobaLexicon uitvoerde, maar sinsdien vroeg Verve nog veel vaker hun hulp bij moderatieprojecten. Door samen te werken met haar interne teams van taalkundigen, kan GlobaLexicon altijd haar best opgeleide, meest gekwalificeerde taalkundigen inzetten.

" De samenwerking met GlobaLexicon is een enorm lonende ervaring. We contacteren hen meestal voor projecten met een snelle levertijd, meestal vertalingen voor meerdere landen met een hoog niveau van complexiteit. Het team doet altijd haar uiterste best om de vertaling vóór het afgesproken tijdstip te leveren en dat is van levensbelang in de snelle omgeving waarin wij werken. Zij anticiperen altijd op onze behoeften, vermelden alle problemen die zich kunnen voordoen, houden ons op de hoogte van de vooruitgang die ze maken en leveren altijd fantastische resultaten af. Ik kan eerlijk zeggen dat GlobaLexicon als een tweede team binnen onze organisatie is en dat de samenwerking met hen erg eenvoudig en plezierig verloopt. Ze zijn uiterst professioneel en hun hoge standaarden passen perfect bij die van ons. "

ProjectmanagerVerve