Skip to content

Codering van een maandelijkse kwantitatieve tracker met 30.000 antwoorden in 25 markten

Hall & Partners - Codering van een maandelijkse kwantitatieve tracker met 30.000 antwoorden in 25 markten.

Situatie

Hall & Partners, deel van de Omnicom Group, is een wereldwijd merkadviesbureau gespecialiseerd in merkbinding en communicatie-onderzoek voor zowel de consument als de gezondheidszorg. Onder hun klanten bevinden zich een aantal van ‘s werelds grootste en bekendste merken. Hall & Partners benaderde GlobaLexicon, hun belangrijkste leverancier van taaldiensten, om een kwantitatieve tracker voor 25 markten te vertalen voor een van hun grootste klanten.

Uitdaging

In elke ronde en op maandelijkse basis moeten 30.000 antwoorden woord voor woord worden gecodeerd. De gegevens moeten correct worden gecodeerd en moeten voldoen aan het uitgebreide diagnosetraject van Hall & Partners waarin gegevens over houdingen en gedragingen worden gemengd. De uitdaging bestond erin om die benadering consistent toe te passen op 25 markten en toch de verschillen op vlak van cultureel begrip niet uit het oog te verliezen, alsook om aan recordsnelheden te leveren zodat Hall & Partners de echte betekenis uit de gegevens kon halen met het hoogste niveau van correctheid en toch ook de deadlines van hun klant kon halen.

Het resultaat

GlobaLexicon omarmt de uitdaging en gevoeligheid van deze opdracht en paste haar grondige culturele inzichten toe om gegevens die de cultuur reflecteren en relevant zijn te kunnen leveren die Hall & Partners ondersteunen bij het ontwikkelen van hun inzicht.  Elke maand opnieuw levert GlobaLexicon correcte en tijdige bestanden af.

" Wij houden van GlobaLexicons adviserende aanpak. Ze leveren steeds weer vertalingen en coderingen van hoge kwaliteit en we zijn blij dat we met hen een vertrouwde partner hebben. "

Global Project DirectorHall & Partners (Omnicom Group)