Skip to content

Algemene voorwaarden

  

Wettelijke disclaimer

De informatie op de website van GlobaLexicon werd grondig geverifieerd en nauwkeurig samengesteld. Bepaalde gegevens kunnen sinds de publicatie ervan zijn veranderd. GlobaLexicon is niet aansprakelijk voor of geeft geen garanties over de correctheid of volledigheid van de informatie op de website en in het bijzonder gegevens over derden.

Wij kunnen niet garanderen dat onze webpagina’s, links of de sites waarnaar gelinkt wordt vrij zijn van virusen. Wij zijn niet aansprakelijk voor geldelijke of niet-geldelijke schade, en in het bijzonder voor gevolgschade veroorzaakt door informatie die wij hebben gegeven.

Copyright

Op de inhoud, structuur en het ontwerp van deze website rust auteursrechtelijke bescherming. De teksten, tekstuele elementen, grafische vormgeving, tabellen en foto’s op deze website, alsook de inhoud en alle versies daarvan mogen niet gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld worden, noch worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobaLexicon. De toestemming om documenten die van deze website werden gedownload te gebruiken, kopiëren en verdelen, wordt enkel voor eigen, niet-commerciële en onderwijsdoeleinden verleend, op voorwaarde dat wij, wanneer gepast, als bron worden vermeld. De documenten en andere materialen mogen enkel op andere websites worden getoond met voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobaLexicon. Het materiaal op deze website mag nooit worden doorverkocht.  Alle andere rechten voorbehouden.